Brabantse varkens rillette

Volgens klassiek recept met jeneverbes en VOC kruiden (170ml)